המוצרים שלנו

כשותפים למסע הבריאות שלך מטרתנו לאפשר ולתמוך בך בעת ההתמודדות מול אתגרי בריאות, גדולים וקטנים, קבועים וזמניים במטרה לסייע לך לחיות חיים טובים יותר וארוכים יותר. כחברת תרופות אנו עוסקים בהפיכת חדשנות מדעית לפתרונות בנושאי בריאות עבור האנשים בישראל ועל ידי כך מעצימים חיים.


שם המוצר באנגלית שם המוצר בעברית לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
ADENOCOR אדנוקור לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
ALDURAZYME אלדורזיים לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
AMARYL 1MG אמריל 1מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
AMARYL 2MG אמריל 2מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
AMARYL 3MG אמריל 3מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
AMARYL 4MG אמריל 4מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
AMBIEN CR 12.5 MG אמביאן CR 12.5 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
AMBIEN CR 6.25 MG אמביאן CR 6.25 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
AMIODACORE INJECTION אמיודקור זריקות לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
APIDRA אפידרה לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
ARAVA 10MG ערבה 10 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
ARAVA 20MG ערבה 20 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
AUBAGIO אובג'יו לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
BATRAFEN NAIL LACQUER בטרפן לק לצפורניים לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
CAPRELSA 100 mg קפרלסה 100 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
CERDELGA סרדלגה לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
CLEXANE FORTE קלקסן פורטה לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
CLEXANE קלקסן לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
CEREZYME 400 units סרזיים 400 יחידות לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
DANOL 200 דנול 200 לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
DEPALEPT CHRONO 500 MG דפלפט כרנו 500 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
DUPIXENT דופיקסנט לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
ELOXATIN אלוקסטין לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
EVOLTRA אוולטרה לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
FABRAZYME 35 mg פברזיים 35 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
FERRLECIT פרלסיט לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
FLAGYL 250MG פלאג'יל 250מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
FLAGYL SUSPENSION פלאג'יל תרחיף לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
FRISIUM פריזיום לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
IMOVANE אימובן לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
JEVTANA ג'בטאנה לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
KAYEXALATE קיאקסאלאט לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
KEVZARA 150 mg קבזרה 150מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
KEVZARA 200 mg קבזרה 200 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
LANTUS 100U/ML לנטוס 100U/ML לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
LEMTRADA למטרדה לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
LYXUMIA 10 MCG ליקסומיה 10 מק"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
LYXUMIA 20 MCG ליקסומיה 20 מק"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
MAALOX PLUS CHEWABLE TABLETS מאלוקס פלוס טבליות לעיסה לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
MAALOX PLUS SUSPENSION מאלוקס פלוס תרחיף לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
MAALOX SUSPENSION מאלוקס תרחיף לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
MIZOLLEN 10MG TABLETS מיזולן טבליות 10 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
MOZOBIL מוזוביל לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
MULTAQ מולטאק לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
MYOZYME מיוזיים לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
NEULEPTIL DROPS נוילפטיל טיפות לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
PLAQUENIL פלווקניל לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
PLAVIX 75 MG פלויקס 75 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
PLAVIX 300 MG פלויקס 300 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
PRALUENT 75MG פראלואנט 75 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
PRALUENT 150MG פראלואנט 150 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
PRIMACOR INJECTION פרימקור זריקות לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
RENVELA 800 MG TABLETS רנוולה 800 מ"ג טבליות לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
RENVELA Powder 2.4 G רנוולה אבקה 2.4 גרם לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
RILUTEK רילוטק לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
ROVAMYCIN רוומיצין לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
RULID 150MG רוליד 150 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
SOLIAN 100MG סוליאן 100 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
SOLIAN 400 MG סוליאן 400 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
STERONASE AQ NASAL SPRAY סטרונאז AQ תרסיס לאף לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
STILNOX 10 MG tablets סטילנוקס 10 מ"ג טבליות לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
SULIQUA 100/33 סוליקווה 100/ 33 לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
SULIQUA 100/50 סוליקווה 100 / 50 לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
SUPREFACT DEPOT 3 MONTHS סופרפקט דפו 3 חודשים לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
TARGOCID 200MG טארגוציד 200מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
TAVANIC 500MG solution for IV infusion טבאניק 500מ"ג תמיסה לאינפוזיה תוך ורידית לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
TAVANIC tablets 500MG טבאניק טבליות 500מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
TAXOTERE טקסוטר לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
TELFAST 120 MG טלפסט 120 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
TELFAST 180 MG טלפסט 180 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
THYMOGLOBULINE טימוגלובולין לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
THYROGEN תירוג'ן לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
TOUJEO 300 U/ML טוג'או 300 יחידות/מ"ל לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
TRITACE COMP 2.5/12.5MG טריטייס קומפ 2.5 מ"ג/12.5 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
TRITACE COMP 5/25 MG טריטייס קומפ 5 מ"ג/25 מ"יג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
TRITACE 1.25 MG טריטייס 1.25 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
TRITACE 2.5 MG טריטייס 2.5 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
TRITACE 5 MG טריטייס 5 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
XATRAL 2.5 MG קסטרל 2.5 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
XATRAL SR 5 MG קסטרל SR 5 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
XATRAL XL 10 MG קסטרל XL 10 מ"ג לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות
ZALTRAP זאלטראפ לעלונים לצרכן ולרופא הנמצאים במאגר העלונים של משרד הבריאות