סאנופי ישראל

רח' בני גאון 10
ת.ד. 8090
אזור התעשייה פולג, נתניה, 4250499
09-8633700  
09-8851444  

התקשרות זו מוגשת אך ורק כשירות לגולשים ולא לצורך דיווח על עניין רפואי. בכל מקרה הנוגע למצב בריאותי, תופעות רפואיות ו/או תרופות מרשם של סאנופי, עליך להתייעץ עם הרופא המטפל. אם הינך רופא, אנא בצע את ההליכים הנדרשים עפ"י הוראות הדין.

במצבי חירום יש לפנות לרופא המטפל או למוקד לרפואה דחופה/חדר מיון לצורך אבחון וטיפול.

מדיניות הפרטיות

סאנופי מחוייבת להגן על הפרטיות של המבקרים באתר. כתובת הדוא"ל שלך ותוכנו ישמשו רק כדי להחזיר תשובה להודעת הדואר שלך. למידע נוסף אנא קרא את המידע ביחס למדיניות הפרטיות שלנו